Yetki Belgelerimiz

Yetki Belgelerimiz

Yetki Belgelerimiz

ICBC Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 09.02.2016 tarihli G-050 (388) nolu belgeye istinaden, 01.01.2016 tarihinden itibaren “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yetkilendirilmiştir ve bu yetkilendirme kapsamında faaliyetlerine devam etmektedir

Yetki Belgesi