Zaman Aşımı Listesi

Zaman Aşımı Listesi

Zaman Aşımı Listesi

2021 Yılı İçerisinde Zamanaşımına Uğrayarak YTM'ye Devredilecek Hesaplar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yatırımcıları Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik"in 24. Maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi birşekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir." şeklinde hükmedilmiştir.

Bu madde uyarınca 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında zaman aşımına uğrayacak hesapları buradan sorgulayabilirsiniz.

Listede bulunan müşterilerimizin veya varislerinin yapılacak sorgulama sırasında görecekleri tarihe kadar aşağıda belirtilen başvuru merkezlerimize geçerli kimlik belgesi ve evraklar ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcıları Tazmin Merkezi'ne devredilecektir.

Başvuru Merkezleri aşağıda verilmiş olup, müracaat öncesi telefon ile bilgi almanız önemle rica olunur.

ICBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dereboyu /2 Caddesi No:13
Maslak / İSTANBUL
Tel: 0212 276 27 27

Ad-Soyad / Ünvan
Lütfen aşağıdaki güvenlik kodunu giriniz.
captcha refreshcaptcha