Web sitemizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerezlere Dair Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz. 
 

Çerezlere Dair Aydınlatma Metni

Çerezlere Dair Aydınlatma Metni

Çerezlere Dair Aydınlatma Metni

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(ICBC Yatırım) tarafından (Dereboyu 2 Caddesi No:13 Maslak Sarıyer/İSTANBUL) tarafından hazırlanmıştır. Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir.

Çerez Çeşitleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 3 ana grupta toplanmaktadır:

i. Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve ICBC Yatırım internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

 ii. Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Kurumumuz Internet sitesinin performansını artırma amacıyla kullanılmaktadır.

 iii. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Kurumumuz Internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Çeşitleri

Çerezler kullanım amaçlarına göre; operasyonel, işlevsel ve performansa yönelik amaçlarla kullanılabilmektedir.

i. Operasyonel amaçlı kullanımlar: Kurumumuz sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan ya da düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

 ii. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Kurumumuz sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

 iii. Performansa yönelik kullanımlar: Kurumumuz sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Web sitemizdeki kullanılan çerezlere ilişkin IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamakta, reklam amaçlı kullanılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre ICBC Yatırım’a iletebilirsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Aracı Kurumumuz Şubelerine veya  ‘Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 34398 Sarıyer / İstanbul’ Genel Müdürlük adresimize bizzat elden teslim edebilir, internet sitemiz yoluyla veya kvkk@icbcyatirim.com.tr adresine sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizle e-posta gönderebilir, KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı icbcyatirim@hs02.kep.tr adresimize yapabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Başvurunuzda;

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup, diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.