Ödünç İşlemleri

Ödünç İşlemleri

Ödünç İşlemleri

Ödünç alma ve verme işlemi, ödünç veren tarafından ödünç alan tarafa, belirli bir sure ve komisyon karşılığında hisse senedinin verilmesi ve sure sonunda  hissenin geri alınmasını ifade eder.

Ödünç işleminde, hisse senetlerinin mülkiyeti değişmez ve ödünç süresi içinde doğan rüçhan hakkı ve temettü gibi tüm haklar ödünç verene aittir.
 
Belirli bir süre satmayı düşünmediğiniz hisse senediniz varsa, ICBC Yatırım güvencesiyle ödünç verebilir, risksiz ek bir kazanç sağlayabilirsiniz.