Web sitemizdeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanılmaktadır. Sitemizdeki çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Çerezlere Dair Aydınlatma Metni'ni inceleyebilirsiniz. 
 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit getirli menkul kıymetler genellikle belirli aralıklarla kupon ödemesi ve vade sonunda da anapara ödemesi yapan yatırım araçlarıdır.

Diğerlerinin aksine sabit getirili menkul kıymetlerin ödeme planları ve getirileri yatırım yapılmadan önce bilinir.

Türk Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri

Hazine bonoları ve devlet tahvilleri Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından çıkarılır ve vadeleri sırasıyla bir yıldan kısa ve bir yıldan daha uzundur.

Hazine bonoları ve devlet tahvilleri yabancı para cinsinden de piyasaya sürülebilir. Kuponlu devlet tahvilleri başka bir para birimine, enflasyona veya gösterge bir faize dayalı olarak çıkarılabilir.

Yurtiçi Özel Sektör Tahvilleri

Özel sektör tahvilleri , yurtiçi bankalar veya anonim şirketler tarafından çıkarılan borç senetleridir.

Özel bir şirketin borcunu ödeyememe olasılığı bir devletin borcunu ödeyememe olasılığından daha fazla olduğu varsayıldığı için, özel sektör tahvilleri hazine bonoları ve devlet tahvillerinden daha yüksek getiri sağlar.

Borçlanma Araçları Piyasası Takası
Takasbank, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nın SPK tarafından uygun görülen pazarlarında  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Yönergesi çerçevesinde; uluslararası standartları da gözeterek Piyasada satış yapan MKT üyesine karşı alıcı, alış yapan MKT üyesine karşı da satıcı rolünü üstlenerek bazı Merkezi Karşı Taraf hizmeti vermektedir.
Piyasada gerçekleştirilen işlemlerin takası Takasbank tarafından sonuçlandırılır.

Borçlanma Araçları Piyasası Teminat Yönetimi
SPK ve Borsa mevzuatı çerçevesinde; Borsa'da gerçekleşen işlemler için  risk ve teminat yönetimi Takasbank tarafından gerçekleştirilmektedir. Teminat yönetimi kapsamında; teminatların kabulü, muhafazası, değerlemesi ve nemalandırılması hizmetleri Takasbank tarafından verilmektedir.

Borçlanma Araçları Piyasasına (BAP) ilişkin esaslara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.takasbank.com.tr/tr/hizmetler/hizmet-verilen-piyasalar/borclanma-araclari-piyasasi-bap/genel-tanim