Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler

Sabit getirli menkul kıymetler genellikle belirli aralıklarla kupon ödemesi ve vade sonunda da anapara ödemesi yapan yatırım araçlarıdır.

Diğerlerinin aksine sabit getirili menkul kıymetlerin ödeme planları ve getirileri yatırım yapılmadan önce bilinir.

Türk Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri

Hazine bonoları ve devlet tahvilleri Türkiye Cumhuriyeti hazinesi tarafından çıkarılır ve vadeleri sırasıyla bir yıldan kısa ve bir yıldan daha uzundur.

Hazine bonoları ve devlet tahvilleri yabancı para cinsinden de piyasaya sürülebilir. Kuponlu devlet tahvilleri başka bir para birimine, enflasyona veya gösterge bir faize dayalı olarak çıkarılabilir.

Yurtiçi Özel Sektör Tahvilleri

Özel sektör tahvilleri , yurtiçi bankalar veya anonim şirketler tarafından çıkarılan borç senetleridir.

Özel bir şirketin borcunu ödeyememe olasılığı bir devletin borcunu ödeyememe olasılığından daha fazla olduğu varsayıldığı için, özel sektör tahvilleri hazine bonoları ve devlet tahvillerinden daha yüksek getiri sağlar.